Δευτέρα 1 Αυγούστου 1994

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1994-95

 Όρθιοι από αριστερά: Γιαν Τσουρδαλάκης, Μιχ Ανυφαντάκης, Αντ Γερμανάκης, Μαν Φουντιδάκης, Κοσμ Λινοξυλάκης, Γιαν Χριστοφάκης, Γιωρ Βυζιργιαννάκης, Εμμ Μαργαρίτης

Καθιστοί: Σπυρ Γερμανάκης, Μιχ Γιαννακάκης, Γιωργ Κυριακάκης, Στεφ Βλατάκης, Γιώργ Μαργαρίτης τ. Εμμ.