Τρίτη 1 Αυγούστου 1989

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1989-90

Όρθιοι από αριστερά: Βιζιργιαννάκης Γιώ (κόουτς), Γερμανάκης Σπυρ, Τυροκομάκης Μυρ, Λινοξυλάκης Κοσμ, Αλυσανδράκης Μαν, Γερμανάκης Αντων, Χριστοφάκης Γιάν, Παυλάκης Μανωλ, Μαργαρίτης Γιω, Μαργαρίτης Μανωλ(Πρόεδρος)

Καθιστοί: Παπαδομιχελάκης Γιαν, Κυριακάκης Γιωργ, Μαργαρίτης Γιωργ του Εμμ, Γιαννακάκης Μιχ, Γρηγοράκης Χάρ, Φουντιδάκης Εμμ.