ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
                                  Αποδυτήρια                 
                                      
                                                                                                                  Σύστημα αποστράγγισης  γηπέδου.                                                                                                                          Στέγαστρο κερκίδων.                                                        

Και πάντα, σε κάθε αγώνα, με την δικιά μας, 
Μελαμπιανή φιλοξενία.