ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
                                  Αποδυτήρια                 

                                      
                                                                                                                  Σύστημα αποστράγγισης  γηπέδου.                                                                                                                          Στέγαστρο κερκίδων.