ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Γραφεία, έδρα ομάδας: Δημοτικό Γήπεδο Μελάμπων.

Μέλαμπες Δήμου Αγ Βασιλείου, Ρέθυμνο Κρήτης ΤΚ:74053

aomelambes@yahoo.gr   

τηλ:6934456286